Toogle Left
 • kapelica1.jpg
 • kapelica2.jpg
 • kapelica3.jpg
 • kapelica4.jpg
 • kapelica5.jpg
 • kapelica6.jpg
 • kapelica7.jpg
 • kapelica8.jpg
 • kapelica9.jpg
 • kapelica91.jpg
 • kapelica92.jpg
 • kapelica93.jpg
 • kapelica94.jpg
 • kapelica95.jpg

Prvo čitanje (Izl 24, 3-8)
Ovo je krv Saveza koji Gospodin s vama sklapa.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Go­spodin reče vršit ćemo.« Tada ­Mojsije popi­-še sve riječi Gospodnje. A ujutro pod­rani te podigne žrtvenik na podnožju ­brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelo­vih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije ­uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a ­polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim ­Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« ­Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod ­govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.« Riječ Gospodnja.

 

Psalam (Ps 116, 12-13.15.16b-18)
Pripjev: Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

Što da uzvratim Gospodinu
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja
i zazvati ime Gospodnje.

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Tvoj sam sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

 

Drugo čitanje (Heb 9,11-15)
Krv Kristova očistit će savjest našu.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist se pojavi kao veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja – i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u svetinju i nađe vječno otkupljenje. Doista, ako već poškropljena krv jaraca i bikova i pepeo juničin posvećuje onečišćene, daje tjelesnu čistoću, koliko će više krv Krista – koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu – očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu! A radi ovoga je posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršajâ iz starog saveza pozvani zadobiju obećanu vječnu baštinu.
Riječ Gospodnja.

Toogle Left