Toogle Left

 

Nakon što sam , polovinom rujna 2015. preuzeo upravu u župi Grabovica, odmah sam uvidio da župska kuća nije prikladna za stanovanje, na to sam bio upozoren i u Biskupskom Ordinarijatu u Mostaru.

Dvorana je sa malim preinakama osposobljena da bude privremeno boravište koje funkcionira na zadovoljavajući način.

Do sada sam, kod obnova župskih objekata, davao prednost obnovi crkve kao hrama Božjega nad kućom koja služi za stanovanje ljudi. Zato sam  odlučijo da najprije idemo sa obnovom naše župske crkve izvana, a moguće je i iznutra, ovisno kakav će biti odziv na pomoć u finansiranju ovih radova od strane župljana i naših iseljenika.

U cilju što bolje pripreme i obnove župske crkve osnovan je odbor za obnovu. Uz župnika tu su :  Ante Sučić,  Marko Drmić,  Iće Šarić,  Miro Mamić  I  Bože Čulo.

Nastojat ćemo crkvi vratiti izvorni izgled. Gotovo svi s kojima sam razgovarao očekuju da se izvrši pjeskarenje kamena gdje je on kao faca složen i ima lijep izgled. Ovih dana odbor za obnovu crkve sastat će se i razmotriti na koji način treba obnoviti crkvu, nakon što se dobije uvid što se nalazi ispod postojeće fasade / jedan dio fasade ćemo obijati da bi smo vidjeli  kako je kamen složen/.  Jasno je da ćemo konzultirati mišljenje struke.

Don Blaž Ivanda, župnik

Toogle Left