Toogle Left

Indeks Članka

TRINAEST UTORAKA U ČAST SVETOG ANTE

 

Pobožnost trinaest utoraka redovito se obavlja zajednički kao duhovna priprava za blagdan svetog Ante. Utorak je posvećen svetom Anti, jer su toga dana njegovi smrtni ostaci preneseni u Padovu i pokopani u crkvi Sv. Marije, kasnije pretvorenoj u veličanstvenu Svečevu baziliku. Utoraka je trinaest na spomen 13. lipnja, datuma Antina preminuća – odakle i nabrajanje trinaest milosti u poznatoj pjesmi “Ak’ čudesa tražiš” što ih Bog dijeli vjernicima po njegovu zagovoru.

Svakoga se utorka prije razmatranja moli sljedeća

Uvodna molitva

Bože, dobri i milosrdni Oče, zahvaljujemo ti što neprestance obnavljaš i oživljavaš svoju Crkvu po njezinim svecima i sveticama. Oni su savršeno nasljedovali Krista, ostvarili u sebi uskrsnu tajnu tvoga Sina i sada su, u nebeskoj slavi, naši uzori i naši zagovornici. Tvoji sveti očituju koliko su različiti i bogati darovi tvoga Duha ljubavi.

Posebno ti zahvaljujemo što si nam u svetom Anti Padovanskom dao izvanrednog učitelja evanđeoske istine i trajnog posrednika svojih milosti.

Jačaj nas da možemo nasljedovati primjer svetog Ante i svih tvojih svetih kako bismo nakon zemaljskog života zajedno s njima postali dionicima tvoje vječne slave. Amen.

Ak’ čudesa tražiš
(Si quaeris)

Ak’ čudesa tražiš, gle:
smrt i bludnja, nevolje,
vrag i guba nestaju,
zdrave bolesnici.

More, lanci uzmiču.
Uda, stvari propale,
mole i dobivaju
mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj,
prestaju i potrebe
neka kaže tko to zna,
pa i Padovanci.

More, lanci …

Slava Ocu i Sinu,
slava Duhu Svetome.

More, lanci …

R. Moli za nas, blaženi Anto.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Crkvu tvoju, Bože, neka razveseli zavjetni spomen blaženog Ante, priznavatelja tvoga i naučitelja, da se uvijek utvrđuje duhovnom pomoću i bude dostojna uživati radost vječnu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Poslije gornje pjesme i molitve, utorkom pri javnoj pobožnosti, može se moliti krunica na čast svecu, a onda Molitva za svaki utorak. Nakon toga obično se slavi sveta misa pod kojom se drži i propovijed.

Molitva za svaki utorak

Sveti Anto, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom i nadom utječemo se tebi i tvome svetom zagovoru kod Boga. Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, ljubavlju i drugim kršćanskim krepostima, svojom izvanrednom svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi. Time si i nama pokazao put i primjer kako ćemo nasljedovati svoga Spasitelja Isusa Krista.

Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Isus u liku djeteta sišao u tvoje naručje i da si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito razgovarati. Sada si mu još draži u nebu. Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga.

Preporučujemo ti, prije svega, potrebe Crkve u našem narodu i po svemu svijetu; preporučujemo ti sve svećenike da uspješno naviještaju ljudima Radosnu vijest i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim, sve naše redovnike i redovnice, da se žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, da ustraje u svetim idealima; naše starce, bolesnike i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i pokojnike, da se raduju vječnoj svjetlosti neba.

Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: “Divan je Bog u svetima svojim!” Amen.

Svakodnevna molitva svetom Anti

Svemogući vječni Bože, ti si u svetom Anti dao svome narodu znamenitoga propovjednika Radosne vijesti i moćnoga zagovornika u svim potrebama. Daj nam, molimo te, da nasljedujemo primjer njegova života i u kušnjama osjetimo pomoć tvoga milosrđa. A ti, dobri sveti Anto, koji si pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima i izbavljao u nevoljama, budi i nama svakodnevno u pomoći u svim potrebama. Izmoli nam milost da s Isusom strpljivo nosimo svoj križ, kako bismo mogli uživati radost vječne domovine s Kristom, našim Gospodinom, koji živi i vlada u vijeke vjekova. Amen.

 

Krunica svetog Ante

 

  • Znak križa
  • ........

1.O slavni sveti Ante, tebi je sve moguće jer ti je Bog podijelio moć da uskrsuješ mrtve i

probudiš naše duše iz nemarnosti na gorljivi kršćanski život.

Oče naš....Zdravo Marijo....Slava Ocu...

 

2.O dobri sveti Ante, tvoja se mudrost, u svetoj Crkvi na izvanredan način očitovala,

zato rasvijetli naše duše svijetlošću nebeskih istina.

Oče naš..Zdravo Marijo..Slava Ocu...

 

3.O milostivi sveče, ti si uvijek pripravan da pomogneš svoje štovatelje u njihovim

nevoljama, priteci i meni u pomoć u sadašnjoj nevolji.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu....

 

4.O silni sveti Ante, ti si već od mladosti naučio pobjeđivati paklenog neprijatelja,

čuvaj i brani moju dušu, od njegovih napasti i nastojanja.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu....

 

5.O čisti sveti Ante, ti si se odlikovao lijepom krepošću,anđeoske čistoće, ne dopusti

da se moja duša nikada ne zablati ružnim grijehom nečistoće.

Oče naš...Zdrava Marijo...Slava Ocu....

 

6.O nevini sveti Ante, nebeski liječniče, ti tolikim bolesnicima vraćaš zdravlje, ozdravi

moju dušu od grijeha i zlih navika.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

7.O plemeniti sveti Ante,vjerni pratioče vodi moju dušu po uzburkanom moru ovog

života i privedi je u luku vječnog Spasenja.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

8.O ljubljeni sveti Ante, ti si mnoge osuđenike oslobodio od njihove propasti, oslobodi

moju dušu od veriga grijeha, da je pravda Božja ne osudi na vječnu propast.

Oče naš...Zdrava Marijo...Slava Ocu...

 

9.O pravi čudotvorče sveti Ante, ti znaš slomljene i zamrle udove opet oživjeti, ujedno

oživi svete Crkve njezine udove koji su zamrli ili otpali radi svojih grijeha.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

10.O brižljivi sveti Ante, s pomoću tvog zagovora nalaze se izgubljene stvari, pomozi

mi da nikad ne izgubim milosti i prijateljstvo Božje. Ako bi se to ipak dogodilo,

pomozi mi da ih opet zadobijem.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

11.O mili sveti Ante, tebi se utječe mlado i staro, ti ih zagovaraš. Evo i ja nevoljnik,

dolazim tebi da me uslišaš i pomogneš.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

12.O darežljivi sveti Ante, vidiš da mnoge pogibelji i zamke okružuju moju dušu,

smjerno te zaklinjem da me od njih očuvaš i oslobodiš.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

13.O predragi sveti Ante, s prijedstolja slave svoje pogledaj na moju molitvu.

Neka me milosrdni Otac nebeski usliši preko tvojega moćnoga zagovora.

Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

 

-Za umrle duše. Oče naš...Zdravo Marijo...Pokoj vječni...

 

Litanije sv. Antuna 

 

Gospodine, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!

Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!

Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!

Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!

Sveta Bogorodice, moli za nas!

Sveta Djevo Djevica, moli za nas!

Sveti Antune Padovanski, moli za nas!

Sveti Antune, miljeniče božanskoga Djeteta, moli za nas!

Sveti Antune, gorljivi apostole, moli za nas!

Sveti Antune, urese svoga svetog Reda, moli za nas!

Sveti Antune, diko svetoga Franje, moli za nas!

Sveti Antune, ljubitelju siromaštva, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju pokornosti, moli za nas!

Sveti Antune, ogledalo odricanja i mrtvljenja, moli za nas!

Sveti Antune, ljiljane djevičanstva, moli za nas!

Sveti Antune, miomirisna posudo čistoće, moli za nas!

Sveti Antune, sjajna zvijezdo svetosti, moli za nas!

Sveti Antune, uzore ćudorednosti, moli za nas!

Sveti Antune, ognju ljubavi, moli za nas!

Sveti Antune, krasoto nebeska, moli za nas!

Sveti Antune, škrinjo zavjetna, moli za nas!

Sveti Antune, čuvaru božanskoga znanja, moli za nas!

Sveti Antune, trubljo evanđeoska, moli za nas!

Sveti Antune, stupe Crkve, moli za nas!

Sveti Antune, učitelju istine, moli za nas!

Sveti Antune, vjesniče milosti, moli za nas!

Sveti Antune, revnitelju duša, moli za nas!

Sveti Antune, utočište zapuštenih, moli za nas!

Sveti Antune, utjeho žalosnih, moli za nas!

Sveti Antune, uskrisitelju mrtvih, moli za nas!

Sveti Antune, iskorjenitelju opačina, moli za nas!

Sveti Antune, uzore kreposti, moli za nas!

Sveti Antune, kladivo krivovjeraca, moli za nas!

Sveti Antune, svjetlo nevjernika, moli za nas!

Sveti Antune, ispitatelju srdaca, moli za nas!

Sveti Antune, mučeniče željom, moli za nas!

Sveti Antune, trepete zlih duhova, moli za nas!

Sveti Antune, nalazniče izgubljenih stvari, moli za nas!

Sveti Antune, slavni čudotvorče, moli za nas!

Sveti Antune, sveče čitavoga svijeta, moli za nas!

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.

Milostiv budi, usliši nas Gospodine.

Od svakoga zla, oslobodi nas, Gospodine!

Od svakoga grijeha, oslobodi nas, Gospodine!

Od zasjeda đavolskih, oslobodi nas, Gospodine!

Od kuge, glada i rata, oslobodi nas, Gospodine!

Od smrti vječne, oslobodi nas, Gospodine!

Po zaslugama sv. Antuna, oslobodi nas, Gospodine!

Po gorućoj ljubavi njegovoj, oslobodi nas, Gospodine!

Po revnom propovijedanju njegovu, oslobodi nas, Gospodine!

Po želji njegovoj za mučeništvom, oslobodi nas, Gospodine!

Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći, oslobodi nas,

Gospodine!

Po žarkoj ljubavi njegovoj koja ga učini dostojnim da te kao maleno djetešce

primi u ruke svoje, oslobodi nas, Gospodine!

Na dan sudnji, oslobodi nas, Gospodine!

Grešnici, tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš na pravu nas pokoru ganuti, tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti, tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš svetoga Antuna za zaštitnika i zagovornika nama darovati, tebe

molimo, usliši nas!

Da se dostojiš po zaslugama svetoga Antuna pravo nam pokajanje, duboku

poniznost i dar svetoga razmišljanja podijeliti, tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš po zagovoru svetoga Antuna pomoći nas da đavla, svijet i tijelo

uzmognemo potpuno nadvladati, tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš sve one pomoći koji svetoga Antuna u svojim nevoljama zazivaju,

tebe molimo, usliši nas!

Da se dostojiš uslišiti nas, tebe molimo, usliši nas!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

 

 

- Moli za nas sveti Antune.

- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući, vječni Bože, koji si svetoga Antuna odlikovao

obilatim milostima i sjajnim čudesima: udijeli nam milost da sve što god od tebe

po njegovim zaslugama ištemo, po njegovu moćnom zagovoru zastalno

primimo. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Toogle Left