Toogle Left

Ministranti su dječaci, a ministrantice djevojčice koji su pozvani da služe kod oltara za vrijeme liturgijskog slavlja. Riječ ministrant dolazi od latinske riječi „ministrare“ što znači onaj koji služi.

Biti ministrant ne svodi se samo na služenje kod oltara, jer:

  • Ministrant je dječak ili djevojčica koji su po svom krštenju na poseban način postali Isusovi prijatelji i u svom životu njega slijede.
  • Ministrant svojim životom pokazuje svoje kršćansko uvjerenje u obitelji, školi, pred prijateljima i svim ljudima.
  • Ministrant kod oltara treba obavljati svoje liturgijske zadaće: (donositi kalež, posude sa vinom i vodom, nositi svijeće, križeve, kadionicu, tamjan, zvoniti……)

Papa Pavao VI u svom nagovoru ministrantima  rekao je: „ vi ste bitno povezani uz euharistijsku žrtvu i vršite pravu liturgijsku službu bilo kao poslužitelji, čitači ili pjevači.  Nastojte uvijek vršiti vašu liturgijsku službu sa sve dubljim razumijevanjem, uredno i skladno  svjesni da se nalazite u neposrednoj blizini Isusa Krista.“

Zato ministranti trebaju biti ponosni i radosni jer su pozvani na tako uzvišenu službu. Lijepo odjeveni ministranti, uz svečano i ozbiljno ponašanje, su ukras liturgijskog slavlja,  ponos svojim roditeljima  i cijeloj svojoj župi.

U župi Grabovici ima oko dvadesetak ministranata koji sačinjavaju ministrantski zbor a to su: Mate Gadža, Ivana Gadža, Mihael Ćurić, Branimir Čulo, Ivan-Josip Čulo, Anica Šarić, Anamarija Kovač, Nika Šarić, Stipe Šarić,  Jakov Šarić, Stipe Kotarac, Ivan Beljan, Veronika Beljan, Martina Čulo, Manuela Kovač, Ivana Ćurić, Mirko Mamić, Marija Mamić, Antonijo Mamić, Petar Gadža, Petar Kovač, Mihael Kovač, Ante Kovač i Matilda Čulo.

Naš ministrantski zbor je otvoren i za drugu djecu i mlade koji se mogu k nama pridružiti na početku nove školske godine.

                                                                                        Jelena Ivančić

 

Toogle Left