Toogle Left

Indeks Članka

Osnovne molitve

 

Kršćanski pozdrav

Hvaljen Isus i Marija!

- Uvijeke!

- Vazda budi!

Znak križa
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Oče naš
Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje.
dođi kraljevstvo tvoje;
budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zla.
Amen.

Zdravo Marijo
Zdravo, Marijo, milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,
moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.
Amen.

Slava Ocu
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.
Amen.

Pokoj vječni
Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
I svjetlost vječna svijetlila njima!
Počivali u miru!
Amen.

 

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
- I ona je začela po Duhu Svetomu.
Zdravo, Marijo ...
Evo službenice Gospodnje,
- Neka mi bude po riječi tvojoj.
Zdravo, Marijo ...
I Riječ je tijelom postala,
- I prebivala među nama.
Zdravo, Marijo ...
Moli za nas, sveta Bogorodice,
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.
Slava Ocu ... (tri puta)

Apostolsko vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan;
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi
žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni.
Amen.

 

Nicejsko-carigradsko vjerovanje
Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega,
stvoritelja neba i zemlja,
svega vidljivoga i nevidljivoga.
I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena,
istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega
spasenja sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom
od Marije Djevice:
i postao čovjekom.
Raspet također za nas:
pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.
I uzašao na nebo:
sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi
suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.
I u Duha Svetoga,
Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti
i zajedno slavi;
koji je govorio po prorocima.
I u jednu svetu katoličku i
apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za
oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.
Amen.

 

Kraljice neba, raduj se. Aleluja.
- Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.
- Moli za nas Boga. Aleluja.

Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. Aleluja.
- Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. Aleluja.

Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

 

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući
u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, odvjetnice naša,
one svoje milostive oči na nas
te nam poslije ovoga progona
pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.


Deset Božjih zapovijedi

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
 2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
 3. Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 5. Ne ubij!
 6. Ne sagriješi bludno!
 7. Ne ukradi!
 8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
 9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
 10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

 

Pet glavnih istina

 1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh sveti.
 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava, svim upravlja.
 3. Duša je čovječja besmrtna.
 4. Sin je Božji postao čovjekom te nas otkupio svojom mukom, smrću i uskrsnućem.
 5. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom.

 

Pet crkvenih zapovijedi

 1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno svetu misu u nedjelju i u zapovjedne blagdane!
 2. Posti zapovjedne poste i u određene dane se ne mrsi!
 3. Svake se godine najmanje jednom ispovjedi i o Uskrsu pričesti!
 4. Obdržavaj ženidbene propise Katoličke crkve!
 5. Daj svoj doprinos za uzdržavanje Crkve i njezinih službenika!

 

Sedam glavnih grijeha

 1. Oholost
 2. Lakomost
 3. Bludnost
 4. Zavist
 5. Neumjerenost u jelu i piću
 6. Srditost
 7. Lijenost

 

Sedam svetih sakramenata

 1. Krštenje
 2. Potvrda (krizma)
 3. Sveta pričest
 4. Ispovijed
 5. Bolesničko pomazanje
 6. Svećenički red
 7. Sveta ženidba

 

Pet predispovijedi

 1. Sjetiti se grijeha
 2. Pokajati se za grijehe.
 3. Odlučiti ubuduće ne griješiti.
 4. Ispovjediti grijehe.
 5. Izvršiti pokoru za grijehe.

 

Tri pretpričesti

 1. Ništa ne jesti i ne piti alkoholnih pića makar sat prije pričesti.
 2. Biti čist od grijeha, osobito smrtnoga.
 3. Temeljito vjerovati da pod prilikama posvećenoga kruha i vina primamo tijelo i krv Bogočovjeka Gospodina našega Isusa Krista.

 

Devet plodova Duha Svetoga

 1. Ljubav
 2. Radost
 3. Mir
 4. Strpljivost
 5. Blagost
 6. Dobrota
 7. Vjernost
 8. Skromnost
 9. Uzdržljivost

 

Sedam darova Duha Svetoga

 1. Mudrost
 2. Razum
 3. Savjet
 4. Jakost
 5. Znanje
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji

 

Osam blaženstava

 1. Blago siromasima u duhu, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!
 2. Blago onima koji tuguju, jer će se utješiti!
 3. Blago skromnima, jer će baštiniti zemlju!
 4. Blago žednima i gladnima pravednosti, jer će se nasititi!
 5. Blago milosrdnima, jer će postići milosrđe!
 6. Blago onima koji su čista srca, jer će Boga gledati!
 7. Blago mirotvorcima, jer će se zvati sinovi Božji!
 8. Blago progonjenima zbog pravednosti, jer je njihovo kraljevstvo nebesko!

 

Dvije zapovijedi o ljubavi

 1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameću svojom i svom snagom svojom!
 2. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!

 

Isusovo zlatno pravilo

Sve što želite da ljudi čine vama, to činite i vi njima!

 

Način ispovijedanja

Kad klekneš ili sjedneš kod svećenika, ispovijed počni na sljedeći način:

Hvaljen Isus i Marija!

U ime Oca...

Skrušeno ispovijedam svoje grijehe od posljednje ispovijedi koja je bila...

Sad reci grijehe i ostalo što te tišti! Zatim poslušaj savjet i pokoru! Nakon toga moli Kajanje:

Kajem se od svega srca svoga, što uvrijedih Boga, svoje najveće i najmilije dobro! Mrzim sve svoje grijehe. Tvrdo odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti   ili svojim riječima.

Poslušaj svećenikovo odrješenje.

Dok svećenik izgovara riječi: "U ime Oca..." - prekriži se te reci: Amen.

Kad on kaže: "Hvalimo Gospodina, jer je dobar!" - odgovori:

Vječna je ljubav njegova!

Toogle Left